CONDIȚII DE GARANȚIE

Conditiile garantiei sunt redactate in conformitate cu prevederile OG 21/1992 modificata, OUG 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri. Termenul garantiei curge de la data livrarii produsului sau de la montaj, dupa caz, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data livrarii.

1. Produsele au fost proiectate si fabricate pentru a fi utilizate exclusiv in scopul prevazut in documentatia tehnica distribuita odata cu acestea. Sub nici o forma produsele destinate a fi utilizate in scopuri diferite de cele casnice si nu pot fi utilizate in scopuri industriale, semiindustriale sau profesionale, sub sanctiunea pierderii garantiei.

2. Garantia nu este acordata in cazul in care nu se vor respecta prevederile producatorului precizate in instructiunile de montaj/fisa tehnica sau montajul se efectueaza fara respectarea acestor prevederi.

3. Cumparatorul are obligatia de a pastra certificatul de garantie, acesta fiind documentul care atesta dreptul la garantie si va fi prezentat impreuna cu factura de achizitie si documentul de plata, la solicitarea unei interventii de service in garantie.

4. Produsul indeplineste toate cerintele esentiale de securitate prevazute in declaratia de conformitate. Produsul este conform cu standardelor romanesti in vigoare si normele CE.

5. Conformitatea produselor Mastaroll este certificata prin declaratia de conformitate.

6. Durata medie de utilizare a produsului este de 5 ani.

7. Explicarea modului de utilizare a produselor va fi facuta cumparatorului in mod obligatoriu de catre vanzator la momentul vanzarii.

8. Produsul livrat are in componenta elemente fixe si mobile care necesita respectarea cu strictete a conditiilor de manipulare, transport, depozitare, instalare, exploatare, intretinere si reparatie prevazute in manualul de utilizare. Defectarea produsului avand drept cauza unul din aceste motive atrage dupa sine scoaterea produsului din garantie.

9. Urmatoarele situatii duc in mod expres la pierderea garantiei:

interventii sau reparatii executate de persoane necalificate;
deteriorarea termica, mecanica si plastica a produsului cauzate de incendii/caldura sau inghet;
accidente, intemperii (traznet, inundatii) sau neglijarea tensiunii electrice de alimentare utilizata (pentru produsele actionate electric);
schimbarea starii originale a produsului;
instalarea de catre o firma sau persoana neautorizata de Mastaroll sau necalificata acolo unde prevederile contractului cu beneficiarul prevede acest lucru.
– neasigurarea intretinerii periodice de catre cumparator in conformitate cu prevederile producatorului;

15. Mastaroll va asigura cumparatorului atat pe durata de fabricatie, cat si dupa incetarea acesteia contra-cost, pentru o perioada de 5 ani calculata de la data vanzarii ultimului lot de produse, direct sau prin terti abilitati, piesele de schimb aferente si service-ul. Realizarea garantiei se face prin modalitatea reparatiei in primul rand; in cazul in care aceasta este imposibila sau ar duce la costuri prea mari pentru producator, cea de-a doua modalitate de asigurare a garantiei este schimbarea produsului cu unul identic sau cu unul similar daca nu mai exista un produs identic pe stoc.

16. Importatorul se obliga sa asigure garantia pentru conformitate prin repararea produselor in primul rand sau inlocuirea gratuita a produselor acolo unde reparatia este imposibila sau impovaratoare pentru vanzator. Vanzatorul va asigura cumparatorului servicii de intretinere contra-cost sau reparare a echipamentului in garantie numai pe baza certificatului emis de acesta pe perioada in care este in garantie.

17. Necompletarea sau completarea incorecta a certificatului de garantie atrage raspunderea vanzatorului si a angajatului acestuia.

18. Garantia nu se acorda daca seria produsului a fost stearsa, modificata sau ilizibila; sau in cazul in care eticheta de identificare a produsului lipseste sau consumatorul nu poate face dovada faptului ca produsul a fost achizitionat de la Masta Profile Romania SRL.

19. Durata termenului de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la data la care cumparatorul a reclamat defectarea echipamentului si pana la data repunerii acestuia in stare de functionare (prelungirea termenului de garantie se va inscrie in certificatul de garantie de catre unitatile service abilitate). In cazul in care sunt inlocuite produsele, acestea beneficiaza de o noua perioada de garantie vânzătorul avand aceleaşi obligaţii pentru produsul înlocuit ca şi pentru produsul vândut iniţial. Termenul de remediere a defectiunilor este de 15 zile calendaristice de la data sesizarii inregistrata de catre centrul service sau de catre importator. In cazul in care acest termen nu poate fi respectat din ratiuni independente de centrul service sau de catre producator, clientul va fi notificat cu privire la termenul cel mai apropiat de remediere si la motivele care au dus la prelungirea acestuia.

20. Importatorul asigura contra cost piese de schimb precum si posibilitatea de intretinere si reparare a echipamentelor in afara perioadei de garantie, pe toata durata medie de utilizare a acestora, in baza unui contract de service post garantie cu prestari de servicii autorizate de catre importator.

21. Cererile de service in urma carora se vor constata urmatoarele situatii: produs utilizat neconform destinatiei, montaj necorespunzator, interventii realizate de catre persoane necalificate, se vor considerea ca interventii nefondate. Cumparatorul va achita costul intereventiei nefondate. Costul interventiei nefondate este de 100 RON cu TVA inclus.

22. Intretinerea periodica in garantie se face de catre cumparator conform instructiunilor de utilizare.

23. Garantia acordata de catre producator este precizata conform contractului enuntat.

24. In perioada de garantie interventiile service asupra produselor se executa numai de catre societatea care a efectuat instalarea sau cea care a pus pe piata produsul respectiv.

25. Prin prezenta, Masta Profile Romania S.R.L. precizeaza ca prezentul certificat de garantie cuprinde mentiunile prevazute de lege cu privire la drepturile cumparatorului, aceste drepturi nefiind afectate de garantia oferita.